Arverækkefølge i familien

Har du styr på, hvem der i virkeligheden arver dig, når du går bort? Mange tror, at de kender deres arverækkefølge, men når det kommer til stykket, så dukker en ”forkert” arving op.
Nogle gange risikerer vi danskere at skulle flytte fra hus og hjem, fordi lovgivningens arveklasser bestemmer arverækkefølgen uhensigtsmæssigt.

Børn arver – det går samlevende ikke

Rigtig mange danskere tror, at de arver efter hinanden, når de er samlevende. Lad os en gang for alle slå det fast. Den danske arverækkefølge gør, at samlevende aldrig kommer til at arve efter hinanden uanset, hvor længe de har boet sammen. Det samme gælder, selvom samlevende har børn sammen.
Hvis du som samlevende har børn med din samlever, og den ene af Jer går bort, så arver børnene alt. I arver intet.

Længstlevende risikerer dermed at gå fra hus og hjem, selvom børnene har arvet det hele. Det er nemlig således, at børn ikke må eje ejendomme eller andre værdifulde fysiske ting. Alt skal omsættes til ultra likvide midler.

Arverækkefølge ægtefæller

Hvad sker der med arveklasserne, når en ægtefælle går bort? Ægtefæller indgår som arvinger efter hinanden. Dog arver ægtefæller kun 50 % efter hinanden, hvis afdøde havde børn. Er det fornuftigt og rimeligt, at længstlevende ægtefælle kun får 50 % af arven, eller skulle længstlevende have haft mere arv?
Arverækkefølgen er som den er, det kan vi ikke lave om på. Du kan dog lave om på den, hvis du opretter et testamente, hvori du skriver, hvem der skal arve efter dig.
Arv efter enlige

Når du er alene, så har du også lovmæssigt bestemte arvinger. De arvinger, der kommer i første rækkefølge, er dine børn. Hvis du ikke har børn, så vil det være dine forældre, der arver efter dig.
Hvis dine forældre ikke er der, så vil det være dine søskende.
Man kan sige, at arverækkefølgen efter enlige svarer til den for samlevende. Der er faktisk ingen forskel arveteknisk set.

Har du styr på dine arvinger?

Der mange forskellige konstellationer af familier. Uanset, hvordan din familie ser ud, så vil der næsten altid være en lovmæssigt bestemt arving efter dig.
Hvis der slet ikke kan findes en arving, så vil arverækkefølgen til sidst sende al arv efter dig i statskassen.
Få styr på, hvem der arver dig i dybden ved at læse mere om det her, arverækkefølge.